Ændringer i køre- og hviletidsreglerne

Vedtaget lovforslag betyder ændringer i sanktions- og frakendelsessystemet

Af Mathias Romer Holmlund – 06-07-2017

I februar bragte vi nyheden om, at der formegentlig ville komme ændringer i køre- og hviletidsreglerne. Konkret handler det om ændringerne i sanktions- og frakendelsessystemet, som blev sendt i ekstern høring i november 2016, og nu er blevet vedtaget.

 

Sagens udvikling

Der har i transportbranchen blandt andet været et fokus på, hvor store konsekvenser fejlbetjeninger af tachografen kan have for chaufføren. I forbindelse med det fremsatte lovforslag anerkendte Rasmus Prehn (S):

”Det er jo køre-hvile-tid, det her forslag handler om, og det handler om mennesker, der kommer i klemme, fordi der på nogle områder har været nogle lige vældig nidkære regler”

Det er altså lykkedes at trænge igennem med budskabet, og der er en forståelse for, at konsekvenserne i nogle tilfælde har været for store for den enkelte chauffør.

 

NYT i shoppen: TachoTimer, hjælp til "et minuts reglen". Afbryd ikke din pause når lastbilen flyttes.

 

Ændringer

Med denne lovændring ønskes der at skabe et mere nuanceret system. Konkret var der tidligere én kategori for meget alvorlige overtrædelser, hvor der var én bødestraf for alle overtrædelser. Dette gjaldt uanset om overtrædelserne var i den mildere eller hårdere del af kategorien. Nu sænkes straffen for chaufføren i den mildere ende, men til gengæld forhøjes straffen kraftigt i den grovere del af kategorien. Dermed gøres op med den mere gennemsnitlige straf, og der skabes en mere nuanceret udmåling.

Lovændringen blev vedtaget ved 3. behandling d. 30. maj, når den træder i kræft vil det betyde:

  • I nogle situationer, vil der være et loft over bødens samlede størrelse
  • Overtrædelser der ikke har kunnet forhindre kontrol mm. vil medføre mindre bøder
  • Bøder for blandt andet manipulation mm. vil stige
  • Al frakendelse af førerretten for blandt andet kører- og hviletids overtrædelser, vil ikke påvirke førerretten til almindelig bil eller motorcykel
  • Kravet om køre- og teoriprøve i forbindelse med generhvervelse ændres, så det ikke i alle tilfælde vil været nødvendigt
  • Frakendelse af førerretten kan ikke ske ved overtrædelse af pauser i kørertiden. 45 min pr. 4½ time.
  • Den procentvise grænse for frakendelse i forbindelse med andre køre- og hviletidsoverskridelser ændres fra 30% til 40%

 

Hvis du ønsker at læse mere om forløbet, kan dette gøres på folketingets hjemmeside. Læs mere

Vil du læse det vedtaget lovforslag, kan dette ligeledes gøres på folketingets hjemmeside. Læs mere

Comments are closed.

Bliv ringet op!