Undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen

Hvilke Undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen er der?

Af Rasmus Thomsen - 25-08-2016

Kunne det ikke være lækkert ikke at skulle være underlagt køre- og hviletidsreglerne hele tiden? Det er nok ganske vidst ønsketænkning for mange, men det betyder skam ikke at der ikke er nogle undtagelser. Der er faktisk en del.

 

Så derfor giver vi dig i denne guide nogle eksempler på, hvornår du ikke er underlagt køre- og hviletidsreglerne.

 

Generelle undtagelser

Der findes generelt mange forskellige afvigelser. Faktisk så mange, og så nichepræget at det på ingen måde ville være relevant at snakke om dem alle sammen i denne artikel. Faktisk så ville det nok føre til mere forvirring end godt. Hvad der er relevant for den enkelte er naturligvis forskelligt, men man må jo nok alligevel antage, at hvis man arbejder indenfor et felt, så har man en i hvert fald en grundidé, om hvad der kan undtages. Det er dog alligevel spændende læsning at vide lidt om hvad de forskellige undtagelser er.

De mest relevante er nok for langt de fleste disse:

  1. Du udelukkende transporterer gods og materialer, som du bruger i dit arbejde.
  2. Transporten af gods og materialer ikke er din hovedaktivitet på arbejde.
  3. Du udelukkende kører inden for en radius af 100 km fra firmaets hjemadresse.

Og de vil blive uddybet her:

  1. Godt og materialer kan ganske enkelt fx være tømmer.
  2. Så længe du bruger træet i dit arbejde, og kørslen af køretøjet ikke er din hovedaktivitet, så er du undtaget.
  3. Det hele skal foregå inden for en radius af 100 km, hvilke tjener som endnu en målestok for ikke at have kørsel som hovedaktivitet. Desuden er det helt naturligt også svært, at køre længe nok til at køre- og hviletid bliver aktuelt inden for 100 kilometer.

 

EU undtagelser

Disse undtagelsesregler fremspringer af artikel 3 i køre- og hviletidsforordningen.

Først og fremmest foreligger der regler omkring hastighed og vægt. Køretøjer er jf. de europæiske undtagelser fritaget fra køre- og hviletidsreglerne hvis der er tale om rutekørsel ikke køres længere end 50 kilometer.

I forlængelse af dette gælder i europæisk regi samme regler som er blevet uddybet under generelt, som fortæller at inden for en radius af 100 km. Må der køres under undtagelse såfremt dette ikke er chaufførernes hovedaktivitet.

Undtaget er også køretøjer som ikke kører over 40 km/t.

Forsvar og specialkøretøjer

Køretøjer som udlejes eller ejes under forsvaret, civilforsvaret, brandvæsnet og ordensmagtens er udtaget såfremt det føres af disse, og er under deres kontrol.

Det samme gælder køretøjer som anvendes til ikke-kommerciel transport af nødhjælp. Nødhjælp skal i denne sammenhæng forstås som, at det skal bringes til et udsat område i tilfælde af en katastrofe.

Dette er også omfattet ved lægelige opgaver.

Ved vedhjælp skal det være inden for 100 km fra dennes hjemsted.

Andre køretøjer

Køretøjer som prøvekøres i forbindelse med reparation, udvikling eller køretøjer som endnu ikke er taget officielt i brug.

Køretøjer som ikke vejer over de foreskrevne 7.5 tons, og som ikke benyttes til erhvervsmæssig varetransport.

Sidst men ikke mindst er der eu-regler omkring køretøjer som har opnået veteranbilstatus. Disse må dog stadig ikke anvendes til erhvervsmæssigt befordring eller varetransport.

Nationale undtagelser.

For Danmark er undtagelserne følgende:

Hvis den offentlige myndighed ejer eller lejer et køretøj som skal udføre vejtransporttjenester er denne undtaget. Det gælder dog, at der ikke må være tale om noget, som kan konkurrere med private transportvirksomheder.

Landbrugskøretøjer og andre i denne kategori er undtaget i form af de generelle regler om kun at må udføre godstransport inden for en radius af 100 km fra virksomhedens hjemsted.

De lidt anderledes undtagelser:

Mange af de danske undtagelser er meget lig de europæiske og derfor slutter vi af med nogle af de lidt mere specielle:

  • Der er en undtagelse i køre- og hviletidsforordningen som fortæller, at såfremt man har et køretøj som udelukkende bliver brugt på en ø med et areal på højest 2.300 km2, så kan man frit køre. Men øen må heller ikke være forbundet til fastlandet med en bro, et vadested eller en tunnel til motorkøretøjer, hvilket i sig selv jo nok også lægger en naturlig grænse for, hvad man kan nå at overskride.
  • Hvis man holder sig inden for de førnævnte 100 km fra virksomhedens hjemsted, og man desuden ikke overstiger 7.5 tons inklusiv eventuel sættevogn, så må man faktisk køre undtaget rundt med godstransport. Der er dog lige den hage, at køretøjet skal fremdrives af naturgas, flydende gas eller elektricitet, hvilket for mange næppe er tilfældet.
  • Såfremt man er ved at tage kørekort i et køretøj som anvendes dertil, kan man glæde sig over at disse, såfremt at køretøjerne ikke bliver brugt til erhvervsmæssig transport, også er undtaget.

 

Dette har været en gennemgang af de nationale såvel europæiske undtagelser til køre- og hviletidsreglerne. Dog skal det nævnes, at ikke alle undtagelser er bragt i denne artikel, men der er dog kun tale om mindre og ikke lige så interessante eller for den sags skyld relevante for rigtigt mange i faget.  Hvis du dog alligevel gerne vil læse dem alle sammen, så kan du det ved at trykke på linket i kildehenvisningen. (Advarsel: Tung læsning)

 

 

 

 

Kilde: https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/B0D4CEC9-EB8C-4FD0-A56A-4B890519E14E/0/Vejledningomundtagelserk%C3%B8reoghviletidmaj2016.pdf

Comments are closed.

Bliv ringet op!