Eksamenskørsel nærmer sig

Fra studenterkørsel til eksamenskørsel

Studenterkørsel blev pr. 1. juni 2016 omdøbt til eksamenskørsel. Dette var en nødvendighed da det blev vedtaget, at afslutning af andre uddannelser end gymnasiet også måtte fejre afslutningen med en køretur. Det eneste krav blev dog, at uddannelsens varighed som minimum skulle være 2-år. Kørslen skal finde sted i umiddelbar forlængelse af de afsluttede eksamener, hvormed der ikke må køres i forbindelse med en genforeningsfest. Samtidig med ændringen kom der også en ny bekendtgørelse, som danner grundlag for reglerne for eksamenskørsel.
 

Godkendelser til køretøjet

Køretøjer der benyttes til eksamenskørsel, skal være godkendt af en synsvirksomhed. Dermed skal køretøjet såvel som indretningen godkendes. For begge godkendelserne er gyldigheden 1 år. Du bør være opmærksom på, at passagerer kan forlange at få synsrapporten forvist forud for kørslen.
Med ændringen i forordningen i 2016, blev det også vedtaget at politiet ikke længere skulle udstede tilladelser i forbindelse med eksamenskørsel.

Husk forsikringen

Ejeren af køretøjet, som anvendes til eksamenskørsel, skal have tegnet forsikring, der dækker personskade på de befordrede passagerer. Med forsikringen gælder det også, at passagerer kan forlange at få fremvist forsikringspolice forud for gennemførsel af eksamenskørsel.

Se også: Eftermontering af tachograf

Hastighedsgrænser

De gældende hastighedsgrænser skal til en hver tid efterleves. Dog må hastigheden ikke overstige 40 km/t i tættere bebygget område og 60 km/t uden for tættere bebygget område. Kørslen må ikke fortages på motor- og motortrafikvej.

Anvendelse af veteranbiler

Dieseldrevne veteranbiler skal ikke opfylde de samme krav til miljøzoner som øvrige diseldrevne køretøjer (København, Frederiksberg, Odense, Århus og Ålborg). Detaljerne for miljøzoner og dispensation kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside.
D. 17. december 2018 blev Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1643 ændret. Denne omhandler registrering af køretøjer, og har nu gjort det muligt at køretøjer registreret til veterankørsel, kan anvendes til eksamenskørsel.

Hvis du ønsker at læse mere om eksamenskørsel, så henviser vi til: Bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog mv.

Comments are closed.

Bliv ringet op!