Tachograf Rapporter

Let læselige tachograf rapporter

En af vores største fokusområder er at gøre håndteringen af tachograf-data nemmest muligt for vores kunder. Derfor har vi udviklet vores eget rapportsystem som er skabt med udgangspunkt i vores kunders ønsker. Med et stort fokus på at skabe overskuelighed og et nemt læsesligt design, mener vi at vores rapporter er markedets bedste! Vi fremhæver tydeligt de ting, som du bør være opmærksom på. Vi fokusere på det som vi er bedst til - så kan du gøre det samme! Nedenfor kan du se eksempler og læse om de forskellige rapporttyper.

Typer af tachografdata

Der er to typer af tachograf-data, som du er forpligtiget til at downloade. Det er data fra:

  • Førerkortet (hver 21. dag)
  • Tachografen (hver 60. dag)

Det er også disse to data-typer, som danner grundlag for tachograf rapporter.

Førerens rapporter

På baggrund af data fra førerkortet genereres der to rapporter, hvis der ikke er overtrædelser i kontrolperioder. Der genereres tre rapporter, hvis der konstateres overtrædelser i kontrolperioden, som er på 29 dage. Du kan se et rapporteksempel nedenfor. Det eneste du skal gøre er at klikke på den type du ønsker at se:

I "info" rapporten vises en tabel, hvori du kan se tidsfordelingen af: kørsel, hvil, andet arbejde og rådighedstid. Derudover kan antal kørte KM pr. dag også aflæses. Er der sket en overskridelse af køreperioden (4:30), fremhæves dette med grå.

I "grafisk" rapporten fremstilles hver dag med blokke, som viser tidsfordelingen af: kørsel, hvil, andet arbejde og rådighedstid. Overtrædelser af køre- & hviletidsreglerne vil blive fremhævet ved vandrette eller lodrette streger(afhængig af overtrædelsestypen).

I "overtrædelser" rapporten kan du se periode for overtrædelsen, typen og konsekvensen. Der er også lavet et valgfrit felt, som kan bruges til bemærkninger. Hvis det skulle ønskes, kan chaufføren skrive under når han bliver underettet om sin overtrædelse.

Typer af overtrædelser

I rapporterne vil du nemt og hurtigt kunne se flere forskellige overtrædelsestyper:

  • Køreperiode (vandret streg)
  • Daglig køretid (vandret streg)
  • Dagligt hvil (vandret streg)
  • Dagligt hvil flermandsbetjening (vandret streg)
  • Ugentlig hvil (lodret streg)
  • Ugentlig køretid (lodret streg)
  • Ugentlig køretid over to uger (vandret streg)
  • Flere reducerede ugehvil i træk (vandret streg)

 

Tachografens masselager

På baggrund af data fra tachografen, genereres en rapport på køretøjet. Tidsintervallet i denne rapport er 90 dage. Du kan se et rapporteksempel nedenfor. Det eneste du skal gøre er at klikke på rapporten:

I "kørebog" rapporten kan du se alle de kørsler der har været i kontrolperioden og hvem der har kørt. Du kan samtidig se hvor langt de respektive chauffører har kørt, og om der skulle have været anvendt "færgeregl" eller "OUT". Du vil også nemt og hurtigt kunne se, om det rigtige virksomhedskort er logget ind i køretøjet.
 

DigiTach Remote - Automatisk download af førerkort og tachograf-data

Bliv ringet op!