Kørsel uden førerkort

Må du køre med defekt eller helt uden førerkort?

Af Mathias Romer Holmlund - 31-03-2017

I helt specielle situationer kan et køretøj føres uden anvendelse af  førerkort. Kørsel uden førerkort må ske, når det omhandler situationer, hvor et førerkort er beskadiget, ikke fungerer eller ikke er i førerens besiddelse. ”Ikke i førerens besiddelse” skal forstås som et stjålet eller bortkommet førerkort. Der kan derfor ikke køres uden førerkort, blot fordi man har glemt det.

 

 

Ved påbegyndelse af kørsel uden førerkort:

  • Udskriv oplysninger om det køretøj, der føres, og anfør følgende på udskriften:
    • Oplysninger om navn, nummer på køre- eller førerkort samt underskrift.
    • Tidsgrupperne for ”andet arbejde”, ”rådighedstid” og ”pauser & hvil”.

 

Ved afslutning af kørsel uden førerkort:

  • Udskriv oplysninger om perioderne, som tachografen har registreret.
  • Anfør eventuelle perioder med ”andet arbejde”, ”rådighedstid” og ”pauser & hvil” efter den udskrift, der blev lavet ved påbegyndelse af kørslen, såfremt de ikke er registreret af tachografen.
  • Anfør oplysninger om navn, nummer på køre- eller førerkort samt underskrift.

 

Ansøgning om nyt førerkort

Hvis dit førerkort er beskadiget, uanvendeligt, bortkommet eller stjålet, har føreren en frist på syv kalenderdage til at anmode de relevante myndigheder om et nyt kort jf. Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport, Bilag 2, artikel 15, stk. 1.

Det er dog Rigspolitiets opfattelse, at kørsel uden førerkort i de anførte situationer forudsætter, at føreren straks ansøger om et erstatningskort. Derved kan føreren dokumentere, at det er en særlig situation, hvor der ikke kan anvendes førerkort. For at dokumentere dette forhold, skal der medbringes en kopi af ansøgningen om erstatningskort, som er bekræftet af de relevante myndigheder, hvortil ansøgningen blev sendt. Denne bør medbringes under kørsel, hvormed ansøgningen kan forvises for politiet på forlangende.

 

Download blanket til ansøgning om førerkort HER.

 

Såfremt du ønsker at læse mere om dette, kan der henvises til:

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport - Bilag 2, artikel 15

Comments are closed.

Bliv ringet op!