8 punkter om køre hviletid

1. Kør højst 4½ time uafbrudt

Når vi taler om køretid, tæller kun den tid hjulene ruller. Det betyder, at den obligatoriske pause senest skal holdes efter, at der rent faktisk er kørt i 4½ time, men den må naturligvis gerne holdes før.

2. Hold mindst 45 minutters pause

Senest efter 4½ times kørsel holdes 45 minutters pause. Pausen kan erstattes af en pause på mindst 15 minutter fulgt af en pause på mindst 30 minutter.

OBS: Når der sammenlagt er afholdt 45 minutters pause, kan en ny køreperiode på 4½ time starte.

3. Kør højst 9 timer om dagen

Dog må du 2 dage om ugen have 10 timers kørsel.
Højst 6 køreperioder pr. uge (fast uge fra mandag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00). Den samlede ugentlige køretid må højst være 56 timer og højst 90 køretimer over 2 på hinanden følgende uger.

4. Hold mindst 11 timers daglig hvil (Regulært hvil)

Dog må du 3 gange mellem to ugehvil nøjes med 9 timer (reduceret hvil). Et regulært hvil kan deles i 2 hvil, hvor det første skal være på mindst 3 sammenhængende timer og det andet mindst 9 sammenhængende timer.

Er der flere chauffører på køretøjet, skal hver have en daglig hviletid på mindst 9 sammenhængende timer inden for en periode på 30 timer. Ved afholdelse af dagligt hvil i køretøjet, skal det holde stille.

5. Hold 45 timers sammenhængende ugentligt hvil

Dog kan man hver anden uge nedsætte uge hvilet til 24 timer.
De resterende timer skal kompenseres i forlængelse af et dagligt hvil indenfor de næste 3 uger.

6. Afbryd eventuelt hviletiden ved tog/færge

En regulær hviletid (mindst 11 timer) kan afbrydes 2 gange ved kørsel af og på færge eller tog.

7. Noter fravigelser på køreskiven

Hvis der under kørslen opstår uforudsete forsinkelser, som gør det umuligt at overholde reglerne om pauser og daglig køretid, kan førerne - hvis det er i orden med færdselssikkerheden - fravige reglerne for at nå frem til en egnet holdeplads, hvis det er nødvendigt for at sikre personers, køretøjets eller lastens sikkerhed.

Husk at notere arten af og grunden til afvigelsen på en udskrift fra tachografen.

8. Husk at skifte mellem symbolerne på fartskriveren.

Sørg altid for, at apparatet rent faktisk viser det, du er i gang med. F.eks. er det meget vigtigt, at ”andet arbejde” og ”pause” registreres korrekt.

Du kan downloade guiden her: Køre- og hviletidsguide til print

Se også: DigiTach's køre hviletidsguide

Bliv ringet op!