Kørsel med defekt eller uden førerkort

Guide til kørsel med defekt eller uden førerkort

Under specielle omstændigheder kan et køretøj føres uden der anvendes et førerkort. Det omhandler situationer, hvor det pågældende førerkort:

  • Ikke fungere
  • Er beskadiget
  • Ikke er i førerens besiddelse

Når "ikke i førerens besiddelse" skal anvendes, vil der være tale om stjålet eller bortkommet førerkort. Denne vejledning kan derfor ikke bruges, hvis førerkortet blot er glemt.

Ansøgning om nyt førerkort

Er dit førerkort omfattet af ovenstående punkter, vil der være en frist på syv kalenderdage til at anmode de relevante myndigheder om nyt kort jf. Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport, Bilag 2, artikel 15, stk. 1.

Rigspolitiet er dog af den opfattelse, at kørsel uden førerkort i de anførte situationer forudsætter, at føreren straks ansøger om et erstatningskort. Hermed vil føreren, til en hver tid kunne dokumentere, at der foreligger en speciel situation, hvor førerkortet ikke kan anvendes. Der bør medbringes en bekræftet kopi af ansøgning om erstatningskort, hvormed ansøgningen kan forevises for politiet på forlangende.

Download blanket til ansøgning om førerkort HER.

 

Såfremt du ønsker at læse mere om dette, kan der henvises til:

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport - Bilag 2, artikel 15

 

Guide: Kørsel uden førerkort

Bliv ringet op!