Kontrolapparatforordningen

Alle chauffører kender til køre- og hviletidsreglerne, men mindre kendt er reglernes tro følgesvend: Kontrolapparatforordningen.

Selve kontrolapparaterne er i daglig tale kendte som de analoge og digitale tachografer, som i høj grad er en stor del af enhver chaufførs hverdag. Eftersom der kan udskrives betragtelige bøder ved overtrædelse er det noget som bestemt må siges at være et nærmere kig værd.

Formål med forordningen.

Forordningen beror sig mest på korrekt brug af apparaterne, men der er separat bødestraf ved forkert brug, hvorfor det er godt at kunne være på den helt sikre side.

Kontrolapparatforordningen indeholder en række forpligtigelser, i forhold til valg af de korrekte indstillingsknapper og anvendelse. Dertil er der reglerne om anvendelse af det mindre brugte diagramark. En detalje som er vigtig at have styr på i forhold til kontrolapparatforordningen er at kunne kende forskel på de forskellige indstillinger og udtryk som måtte forekomme. Kontrolapparat forordningen er udgivet af rigspolitiet og kan læses i hele sin længde her.

Straf:

Straf ved overtrædelse af kontrolapparat forordningen:

Hver gang en overtrædelse konstateres koster det føreren af bilen 3.000 kr. og vognmanden får derefter en bøde på 6.000 kr.

Hvis der bliver begået 6 overtrædelse indenfor 3 år, vil chaufføren få førerretten frakendt betinget. Det betyder ikke noget om overtrædelse bliver begået i forskellige kørselsforløb.

Hvis man kommer op på 12 overtrædelser vil man få førerretten ubetinget fjernet.

Ved manipulation af kontrolapparat frakendes førerretten ubetinget, hvis chaufføren ved eller burde vide at der kan være blevet pillet ved kontrolapparatet, i en uautoriseret maner.

Eksempel:

Nedenstående eksempel er et spørgsmål om strafudmåling for en vognmand ved chaufførs overtrædelse af kontrolapparatforordningen. Det er en offentligt tilgængelig sag, som kan findes på www.domstol.dk

Tiltalt var et vognmandsselskab, hvor en chauffør blev standset til kontrol og udskriften fra tachografen blev undersøgt. Dette påviste at chaufføren i 5 tilfælde ikke havde indtastet landekode, for de lande hvori han havde påbegyndt daglig arbejdsperiode.

Byretten dømte både chaufføren og vognmandselskabet for overtrædelse af kontrolapparatforordningen, og de blev hver især idømt en bøde på henholdsvis 10.000 kr. og 30.000 kr. Sagen blev forsøgt anket men blev afvist.

Sagen er i procesbevilllingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-25-0096.

Såfremt du har nogle spørgsmål til køre- hviletids data, eller problemstillinger/tvivl derom, kan du altid kontakte, DigiTach på: 2810 4838

Digital Tachograf fra DigiTach

Bliv ringet op!