Køre- & hviletidsguide

Vi har lavet en udførlig køre- & hviletidsguide, der hurtigt giver dig et overblik, over de gængse køre- & hviletidsregler. Du kan med fordel printe denne og have den med i bilen, så har du altid en guide med dig.

Køretid

 1. Den daglige køretid må maksimalt være 9 timer, 2 gange om ugen kan det hæves til 10 timer.
 2. Maksimal køretid uden pause er 4,5 time.
 3. Maksimalt 6 kørselsforløb / Arbejdsdage på en uge.
 4. Ugentlige køretid må ikke overstige 56 timer
 5. Du må højst have en køretid på 90 timer fordelt på 2 af hinanden efterfølgende uger.

Pauser

 1. Der skal afholdes 45 minutters pause efter 4,5 times kørsel
 2. Pausen kan opdeles i 2 pauser, hvoraf den første skal være minimum 15 min. Den anden skal være på minimum 30 min.
 3. Efter en pause på 45 min, eller 15+30 minutters pause, startes en ny køreperiode.
 4. Der findes ingen begrænsning for, hvor mange køreperioder man må have pr. Dag.

Daglige hvil

Daglig hvil er delt op i regulært hvil og reduceret daglig hvil.

 1. Regulært hvil er minimum 11 sammenhængende timer.
  Dette kan opdeles i 2 perioder.
  1. Periode som minimum skal være 3 timer.
  2. Periode skal være mindst 9 timer. Hvorfor det totale daglige hvil bliver 12 timer.
 2. Max 3 gange om ugen må du have et reduceret hvil, på mindre end 11. sammenhængende timer dog minimum 9 sammenhængende timer uden kompensation.
  NB! Hvis der afholdes flere ugentlige hviletider indenfor en uge, kan føreren lovligt afholde 3 reducerede daglige hviletider, mellem to lovlige ugentlig hviletider. Se regler for ugentlige hviletider nedenfor.

Bemærk! Daglige hvil afsluttes 24 timer efter start.

Færgereglen

 1. Det regulære daglige hvil, beskrevet ovenfor, må afbrydes to gange for at køre på eller af færge.
 2. Færgeafbrydelsen må max være en time i alt.

Ugentlige hvil

I forhold til køre- & hviletidsbestemmelserne defineres en uge, for værende mellem mandag kl. 00.00 og søndag 24.00

Regulært ugentlig hviletid er mindst 45 timer

Reduceret ugentlig hviletid er mindst 24 timer

 1. Du må max have 6 arbejdsdage mellem 2 ugentlige hvil, dvs. ugentlig hviletid starte senest ved afslutningen af seks følgende 24 timers perioder, efter afslutningen af foregående hviletid.
 2. Et reduceret hvil, skal kompenseres for, inden udløb af på hinanden 3 efterfølgende uger, i forlængelse af en anden hviletid på mindst 9 timer.
 3. Det er ikke tilladt, at holde begrænset hvil på 2 af hinanden efterfølgende uger.

Du kan download guiden her: Køre hviletidsguide til print

Læs også: 8 hovedpunkter om køre- og hviletidsbestemmelserne

Bliv ringet op!