Er du forberedt på virksomhedskontrol?

Er du indkaldt til virksomhedskontrol, ellers kan det hurtigt ske.

Af Mathias Romer Holmlund – 16-11-2017

De faste læsere vil vide, at vi altid understreger vigtigheden af at have styr på sine tachograf-data. Men vi ser desværre dagligt eksempler på virksomheder, som ikke har haft tilstrækkeligt styr på deres tachograf-data. I forbindelse med en indkaldelse til virksomhedskontrol kan det blive en meget bekostelig affære, hvis alle tachograf-data ikke kan fremsendes til Færdselsstyrelsen.

Typer af manglende data

Grundlæggende er der to hovedårsager til manglende tachograf-data, som vi ofte ser:

  • Manglende tjek af de downloadede tachograf-filer
  • Manglende download af tachograf-filer

 

Manglende tjek af de downloadede tachograf-filer

Vi ser generelt to grunde til denne form for manglende data. Den ene type er virksomheder der har automatisk download, men selv skal tjekke deres downloads på en selvbetjeningsside. Får de ikke gjort dette løbende, så har de ikke sikkerhed for at de ligger inde med lovpligtige data til en virksomhedskontrol. Vi ser også eksempler, hvor virksomheder selv downloader og opbevarer deres data-filer. Her opstår problemet ofte, hvis de downloadede tachograf-data ikke efterfølgende analyseres. Sker dette ikke, så er det tæt på umuligt at opdage, hvis tachografen eller dataene er defekte.

Manglende download af tachograf-filer

Nogle virksomheder har ikke downloadet de elektroniske tachograf-data, men i stedet blot udskrevet bonner på den daglige kørsel. Dette er ikke tilstrækkeligt. Alle digitale tachografer skal downloades, og dataene skal efterfølgende opbevares som loven forskriver. Skulle tachografen gå i stykker, så vil virksomheden stå i en situation uden nogle gyldige tachograf data til en evt. virksomhedskontrol.

 

Læs også: Ændringer i virksomhedskontrol

 

Bødeudmåling ved manglende data

Hvis virksomheden ikke indsender diagramark (lastbiler med skiver) og digitale data til brug for virksomhedskontrollen, fastsættes bøderne således:

  • 6.000 kr. til virksomheden pr. manglende diagram ark
  • 6.000 kr. til virksomheden pr. manglende ”dag”, hvor der ikke er udleveret digitale oplysninger fra det digitale kontrolapparat/førerkortet

Eksempel 

Som eksempel kan nævnes, en virksomhed med 3 indregistrerede køretøjer i en kontrolperiode med 21 arbejdsdage indstilles til en bøde på i alt 3 X 21 X 6.000 kr., svarende til en samlet bøde på 378.000 kr.

 

Hvad bliver kontrolleret?

Færdselsstyrelsens udmelding er, at de blandt andet kontrollerer følgende:

  • Om virksomheden overholder reglerne om køretid, pauser og hviletid.
  • Om kontrolapparatet fungerer korrekt.
  • Om diagramark/førerkort anvendes korrekt, herunder at der ikke sker unødig udskiftning/udtagning af diagramark/førerkort i den daglige arbejdsperiode eller i forbindelse med skift af køretøj.
  • Om alle felter på diagramarkene er udfyldt korrekt, dvs. med angivelse af førerens fornavn og efternavn, startdato, startsted, slutdato, slutsted, registreringsnummer(re) og kilometertællerens stand ved kørslens begyndelse og afslutning.

 

Hvis du ønsker at læse mere om virksomhedskontrol, kan du gøre dette her

Comments are closed.

Bliv ringet op!